History of the English language

@mjseu
https://m.youtube.com/watch?v=CDAU3TpunwM

https://m.youtube.com/watch?v=2OynrY8JCDM&t=5s

https://m.youtube.com/watch?v=SqK7XXvfiXs

2 Likes

@Ninjastar. Can we change the title to “history of the English language”. I didn’t mean that other members couldn’t access this thread. It’s for anyone who’s interested.

1 Like

Thank you
15151515

I learned that my native language is not Indo-European. Monet ihmiset sanovat että suomen kieli on vaikea oppia, mutta en usko tätä. Meillä on monia murteita riippuen siitä missä henkilö asuu Suomessa. Voit käyttää Googlin kääntäjää kääntää tämä teksti. Jopa sanalla ‘kääntää’ on monia merkityksiä.

1 Like

Yeah what language family is your language in? I can’t remember.

1 Like

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.